Játékszabály

„10 év, 100.000 eladott matrac, 3*1 millió forint nyeremény!” elnevezésű promóció 

Hivatalos játékszabály Adatkezelési tájékoztató

 

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel nyereményjátékunk az 1. részidőszak vége, azaz 2021. március 16. 23.59.59. után határozatlan időre felfüggesztésre kerül.  A termék regisztrációra 2021. március 16. 23.59.59. időpontig van lehetőség. További részletes tájékoztatást a nyereményjáték lehetséges folytatásáról a későbbiekben tudunk adni. 

 

 1. A játék szervezője:

„10 év, 100.000 eladott matrac, 3*1 millió forint nyeremény!” elnevezéssel a Gigamatrac Kft. (székhelye 1135 Budapest, Róbert Károly körút 76-78. Cg: 01-09-962929, adószáma: 23380798-2-41), továbbiakban „Szervező”, a saját üzleteiben vásárlók számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2. fszt. 3.; Cg: 01-09-666794, adószáma: 12328451-2-43), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 

 1. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki

 • az 5 Gigamatrac üzlet valamelyikében, vagy a www.gigamatrac.hu oldalon, legalább 1 db standard méretű LeVital System típusú matracot vásárol, majd
 • a Játék időtartamában a Kiadási jegyzék megfelelő adatait a személyes adataival együtt feltölti a www.nyeremenyjatek.gigamatrac.hu oldalra, a továbbiakban: „Weboldal”, a továbbiakban együttesen: „Pályázat”

a továbbiakban fentiek együttesen „Játékos”.

A Játékban a Szervező, és a Lebonyolító dolgozói, és ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet ad meg a Pályázat beküldés során, érvényesen nem vehetnek részt.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2020. december 14. 00:00:00 órától – 2021. július 16. 23:59:59 óráig tart.

A Játék 3 részidőszakból áll:

1. Részidőszak: 2020. december 14. 0:00:00 – 2021. március 16. 23:59:59
2. Részidőszak: 2021. március 17. 0:00:00 – 2021. május 16. 23:59:59
3. Részidőszak: 2021. május 17. 0:00:00 – 2021. július 16. 23:59:59

A Játékban történő részvétel alapját a termék átvételekor megkapott Kiadási jegyzék, és az ezen dokumentum alapján megtett Pályázat beküldés képezi. 

A Játékban csak úgy lehet érvényesen részt venni, ha ezen a Kiadási jegyzéken a Kibocsájtás napjánál feltüntetett dátum, és a Pályázat beérkezése is a Játék időtartamára esik (azaz mind a Kiadási jegyzéken szereplő dátumnak, mind a Pályázatbeküldésnek 2020. december 14. és 2021. július 16. közé kell esnie)

A Szervező a Pályázatokat a Játék kezdetétől 2021. július 16. 23:59:59 -ig fogadja el.

Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők.

A Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

 1. A Játékban részt vevő üzletek és termékek:

4.1., A Játékban a www.gigamatrac.hu oldalon megtett online vásárlások, továbbá az 5 db Gigamatrac üzletben történő vásárlások vesznek részt:

 • 1135 Budapest, Róbert Károly Krt 76. 
 • 2120 Dunakeszi, Nádas utca 8. (Buy Way bevásárlóközpont)
 • 1239 Budapest, Bevásárló utca 4. (Bay Way bevásárlóközpont)
 • 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.(Új Buda Center)
 • 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a. (MaxCity)

4.2., A Játékban csak az alábbiakban felsorolt Levital System típusú, standard méretű (80, 90, 140, 160, 180*200 cm) matracok vesznek részt: 

 • Levital Perfect Contour
 • Levital Perfect Contour Touch
 • Levital Smart Contour 
 • Levital Smart Sense 
 • Levital Perfect Sense
 • Levital Perfect Sense Touch

 

 1. Pályázatbeküldés:

A Játékosok a Weboldalon tudják Pályázataikat beküldeni, amelyhez az alábbi lépések megtétele szükséges.

A Pályázatbeküldés során az alábbi valós -hatósági igazolvánnyal igazolandó- személyes és a vásárlást igazoló adatok hiánytalan megadása szükséges:

 • teljes saját név (ami a Kiadási jegyzéken szerepel),
 • saját e-mail cím,
 • e-mail cím megerősítése,
 • saját telefonszám (opcionálisan megadható, kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
 • a termék átvételekor megkapott Kiadási jegyzéken szereplő Kibocsátás napja (év, hónap, nap)
 • a Kiadási jegyzék sorszáma (KD és KG betűk között, perjellel elválasztott egyedi számsor)
 • opcionálisan megadhatja nevének és e-mail címének marketingcélú hozzájárulását az adatkezelő (Gigamatrac Kft.) részére
 • a folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályzatát és adatkezelési tájékoztatóját

Minden Pályázat beküldésének eredményéről képernyőüzenetben/e-mailben kap értesítést a Játékos.

Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban meghatározott alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

 

 5.1 Általános információk a részvételt illetően:

A Játékban történő részvétel alapjául szolgáló Kiadási jegyzék egyedi sorszámmal van ellátva. Ezen dokumentum alapján, illetve annak sorszáma alapján a Szervező a rendszerében nyomon követheti az adott termék megvásárlásának és vételár kifizetésének teljes folyamatát. A kiadási jegyzéken azon vásárlónak a neve kerül feltüntetésre, aki a termék vételárát kifizette.

Egy vásárlást igazoló Kiadási jegyzék adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.

Egy Játékos (egy név és e-mail cím) csak egy érvényes Pályázattal vehet részt a Játék teljes időtartamában.

Egy Pályázatban csak egy Kiadási jegyzék adatai küldhetők be.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra.

A vásárlást igazoló blokk/számla és Kiadási jegyzék eredeti példányát 2021. augusztus 31-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti dokumentumok bemutatása szükséges.

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt.

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során blokk, nyugta, vagy magánszemély nevére kiállított számla (akár egészségpénztári elszámolásra kerülő számla is) került kiállításra. 

A Pályázatbeküldést nem szükséges a Kiadási jegyzék átvételének napján megtenni, azonban az időszaki nyereményekre csak a legkésőbb 2021. július 16-án, 23:59:59 -ig beérkezett Pályázatoknak van esélye.

 

 1. Sorsolás:

A Játék kezdete előtt, 2020.12.11-én 13:00 órakor közjegyző jelenlétében másodperc pontossággal, a Játék 3 részidőszakában 1-1 (összesen 3 darab) nyerő időpont kerül kisorsolásra.

Az adott időpontban, vagy azt követő első, érvényes Pályázat beküldést végrehajtó Játékos nyeri meg az adott részidőszaki nyereményt. (A nyeremények megnyerése szempontjából a Pályázatok beérkezési időpontja számít.) Kivételt képez, ha az adott részidőszaki nyerőidőpont után az adott részidőszakban nem érkezne Pályázat, akkor és csak akkor a nyerőidőpontra vonatkoztatva az utolsóként beküldött érvényes Pályázatot tekinti a Szervező nyertesnek. A Pályázat beérkezési időpontját illetően a Játék szervere által rögzített időpont az irányadó. Egy Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha azt a Játék rendszerének adatbázisában rögzítették. Az egy időpontban (századmásodperc pontossággal) beérkező Pályázatok között a rendszer állítja fel automatikusan a nyertes sorrendet, az a Játékos lesz a nyertes, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel. Tartaléknyertes a nyerő időpont után – a 5. pontban foglalt feltételeknek megfelelő – soron következő érvényes Pályázatot beküldő Játékos. Kivételt képez, ha az utolsó nyerőidőpont után nem érkezett Pályázat, az utolsó beküldött érvényes Pályázat tulajdonosa pedig mégsem válhat nyertessé, ekkor az utolsó érvényes Pályázatot megelőző Pályázatot beküldő Játékos válhat nyertessé. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha az eredeti nyertes, illetve az őt megelőző tartaléknyertes Játékos(ok) a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, vagy személyi feltételnek nem felel(nek) meg, a megadott e-mail címen nem elérhető(ek), jogosultságát/jogosultságukat a 8. pontban meghatározott határidőben nem igazolja/igazolják vagy egyéb, jelen Játékszabályzatba foglalt okból kizárásra kerül(nek).

A nyeremény átvételére, csak olyan nyertesként megjelölt személy jogosult, aki a bemutatott vásárlási bizonylat, a szervező nyilvántartása, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint is vásárlónak minősül.

Egy Játékos, illetve egy háztartás több Pályázat benyújtása esetén is legfeljebb egy fődíjat nyerhet meg.

A Szervező egy háztartás fogalma alatt, az egy lakcímen együtt lakókat érti, függetlenül a közöttük fennálló rokoni kapcsolat meglététől, vagy éppen hiányától.

Az “egy háztartás” megfogalmazást és szűkítést, a Szervező azért szerepelteti a Játékszabályban, hogy a Játékosok minél szélesebb körének tegye elérhetővé a nyereményekhez történő hozzáférést.

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a Szervező a nyertesek családnevének kezdőbetűjét, valamint teljes keresztnevét és lakcíme szerinti helység neveit közzéteszi a Weboldalon, a www.gigamatrac.hu oldalon, valamin a közösségi oldalain, amihez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek:

Valamennyi részidőszak nyereménye 1 millió Ft, összesen a Játék teljes ideje alatt 3 millió Ft.

 

 1. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

Az adott részidőszakot követő 25 napon belül a Lebonyolító 2 alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a nyertes Pályázatot beküldő Játékosokat az általuk Pályázatbeküldés alkalmával közölt e-mail címen (ld. 5. pontban foglaltakat). A nyertesek a nyereményüket kizárólag a beküldött nyertes pályázatban szereplő, a Játékban részt vevő termékvásárlást igazoló eredeti számviteli bizonylat (nyugta/számla), illetve a Kiadási jegyzék teljes terjedelmében történő beküldését követően vehetik át, melynek az első értesítést követő 10 naptári napon belül kell megérkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). A nyertesek a bankszámlaszámukat, adóazonosító jelüket, telefonszámukat és esetlegesen más felmerülő személyes adataikat az eredeti Bizonylat beküldésével egyidejűleg kötelesek megküldeni Lebonyolító részére, a nyeremény kézbesítésének bonyolítása céljából.

Amennyiben a nyertes eredeti, vásárlást a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint hitelt érdemlően igazoló  számviteli bizonylat az első értesítéstől számított 10 napon belül nem érkezik meg Lebonyolító részére vagy az adott nyertes a jelen Játékszabály szerint egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel, eltérőek a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól, nem szerepel rajta legalább 1 db a Játékban részt vevő LeVital termék stb.) úgy a nyertes elveszíti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre a Lebonyolító által és a fentiek szerint kell igazolnia a nyereményre való jogosultságát.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az adott részidőszak lezárulását követő 90 (kilencven) napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem, vagy nem maradéktalanul tesznek eleget, és ebből következően a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező és Lebonyolító érdekkörén kívül eső oknak minősül, amelyért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen, 90 (kilencven) napos határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosokra nézve jogvesztő, azaz a Játékos ezen határidő elmulasztását követően a nyereményre semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

A beküldött Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó, amely nem vitatható.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertesek előzetesen megküldték a nyertes eredeti bizonylatot és Kiadási jegyzéket és azok érvényességét a Lebonyolító -a Szervező jóváhagyásával- visszaigazolta, valamint személyazonosságukat érvényes hivatalos fényképes okmányokkal igazolták.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel regisztráló Játékos utólagosan kizárásra kerül a Játékból. A bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatbeküldés során megadott adatok mindegyikének, valamint a vásárolt, a Játékban részt vevő termék nevének és mennyiségének.

Amennyiben a nyertesek személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremények juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek személyének meghatározásában a Szervező döntése a kizárólagosan irányadó, végleges és nem vitatható.

A nyereményeiket egy a Szervező által megjelölt helyszínen történő személyes átadást követően a nyertesek saját nevére szóló bankszámlájukra történő banki átutalással kapják meg a nyertesek.

A nyeremények másra át nem ruházhatók. 

 

 1. Adók és közterhek:

A nyereményhez kapcsolódó esetleges SZJA és egyéb adófizetési és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további költség és kiadás (például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek) a nyertes Játékosokat terheli.

 

 1. Információ a Játékról, panaszok kezelése, ügyfélszolgálat:

A hivatalos Játékszabály megtalálható a Weboldalon és a www.gigamatrac.hu oldalon.

A Játék a gigamatrac.hu, a https://www.facebook.com/gigamatrac és a https://www.instagram.com/explore/tags/gigamatrac/ oldalakon kerül meghirdetésre.

A Játékkal kapcsolatos panaszok a Szervezőhöz kizárólag elektronikus úton nyújthatók be az gigamatrac@a4c.hu e-mail címre, a Játék ideje alatt, a panasz alapjául szolgáló esemény bekövetkezésétől számított 2 napon belül. A panaszban fel kell tüntetni a Játékos vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, valamint a panasz részletes leírását, illetve alapját. Azon panaszok, melyek nem felelnek meg ezen feltételeknek, nem kerülnek elbírálásra. A panaszokat a Szervező bírálja el azok kézhezvételét követő 7 napon belül. A Szervező döntése a panaszt illetően végleges, ellene jogi eljárás nem indítható és nem fellebbezhető. A panaszost a Szervező a döntéséről e-mailben értesíti.

 1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok: 

A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a jelen Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) valamint a hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeli: a Gigamatrac Kft. (1135 Budapest, Róbert Károly körút 76-78.), a továbbiakban Adatkezelő.

Az Adatkezelő, valamint a Lebonyolító a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó számviteli megőrzési kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: A Pályázatok alapján rögzítésre kerül a Játékos által megadott adatok mindegyike (e-mail cím, személynév, telefonszám, IP cím, a Játékban történő részvétel és a Pályázatbeküldés időpontja).

A nyertes (tartaléknyertes) által beküldött dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertes neve, címe, telefonszáma, adóazonosító jele, bankszámlaszáma és e-mail címe, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.

A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző alvállalkozó cégek, az A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2.) és a Get Website Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 10.ép. 1/112) dolgozzák fel. Az adatokhoz a sorsolásoknál közreműködő közjegyző (Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda 1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.) dolgozzák fel. Az adatokhoz az adatfeldolgozókon kívül kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező fér hozzá.

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy: 

 • az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban részvétellel, a Pályázat beküldéssel, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
 • az Adatkezelő díjmentesen felhasználja a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
 • minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot (a nyertesek kivételével) a Szervező és Lebonyolító a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2021. augusztus 31-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra, kivéve a marketingcélú hozzájárulást megadó Játékosok adatait, 
 • a nyertes Játékos adatait, a nevének, kizárólag a település közigazgatási megnevezésével a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Weboldalon, a www.gigamatrac.hu és a szervező közösségi oldalain is, 
 • nyeremény átvételével külön nyilatkozat aláírásával és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és együttműködést a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek, illetve Tv-felvételek készítése, valamint azok közzététele a Játékkal kapcsolatos reklám anyagokban.
 • a szervező a nyertesek Pályázat beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremények kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2029. december 31-ig őrzi meg. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja.
 • Azon Játékosok akik a Pályázatbeküldés során megadják a marketingcélú hozzájárulásukat, beleegyezésüket adják  ahhoz, hogy a Pályázatbeküldés során önkéntes módon az általuk megadott nevet és e-mail címet és telefonszámot marketingcélú felhasználásra közvetlen üzletszerzési lista összeállítása és hírlevelek, illetve reklámlevelek eljuttatása céljából engedélyezi a Gigamatrac Kft. (székhelye 1135 Budapest, Róbert Károly körút 76-78.) számára a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak megfelelően. A Játék során megszerzett további személyes adatok csak a Játék lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra és a Játék befejezését követően, de legkésőbb 2021. október 31-ig megsemmisítésre kerülnek

Az adatkezelő a Játékosok megadott személyes adatait addig kezeli, míg az adatkezelés célja megszűnik, vagy az adatalany az adatkezelőhöz címzetten a megadott hozzájárulását vissza nem vonja. Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, vagy tiltakoznak az adatkezeléssel szemben ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik: 

 • a Játék ideje alatt a gigamatrac@a4c.hu e-mail címre küldött „Gigamatrac – adatvédelmi kérelem” tárgymezővel küldött e-mailben töröltetheti azokat. A Játékos tudomásul veszi, hogy adatainak a Játék időtartama alatti törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét. 
 • a Játék végét követően pedig a Gigamatrac Kft. postacímére vagy az adatvedelem@gigamatrac.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal a borítékon, illetve a levél tárgyában „Gigamatrac – adatvédelmi kérelem” megjelöléssel.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

A honlapon ún. webjelzők (web beacons) nem kerülnek használatra, a rendszer kizárólag a felhasználói session azonosításával kapcsolatos azonosítót tárol sütikben. A session azonosítót a rendszer perzisztensen (adatbázisban) nem tárolja, kizárólag a felhasználó session-jének idejére tartja fent. Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

Az érintett észrevételével az adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11.)

 

 1. Vegyes rendelkezések

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A nyeremények át nem ruházhatók.

Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. 

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon értesülhetnek.

 

12.1. Játékosok kizárása

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a Játékos saját adatait tartalmazzák. A Szervező a nem valós adatokat tartalmazó Pályázatokat kizárja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját adatokkal regisztrál Weboldalon, úgy a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadja. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

 

 12.2. A Weboldallal kapcsolatos felelősségi kérdésekről

A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játékos nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Weboldal és a Játék védelmét biztosító technikai megoldásokat, ideértve különösen az alábbi eseteket:

hozzáférés a nem a Játékos számára szánt adatokhoz;

megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;

kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);

nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;

bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá az adott esettől függően hatósági, büntető- vagy polgári peres bírósági eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal vagy harmadik személlyel szemben, aki a Weboldal rendeltetésszerű működésének a fenti felsorolásban foglaltak szerinti megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Weboldal rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a Weboldalon folytatandó tevékenységet.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta vagy az általuk igénybe vett közreműködőkön kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Ha a Játékos adatletöltés vagy Pályázatbeküldés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (a Játékos érdekkörében felmerülő bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

12.3. Vis maior

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékot bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan, rendkívüli esemény) bekövetkezésekor.

 

12.4. Irányadó jog, Jogvita

Jelen Játékszabályzatra a magyarországi jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták során a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező rendes magyar bíróságok járnak el.

A Szervező a Játék teljes ideje alatt fenntartja magának a jogot a jelen Játékszabályzat egyoldalú bármely megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon és a www.gigamatrac.hu oldalon értesülhetnek.

 

Budapest, 2020. december 14.
Szervező

Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel nyereményjátékunk az 1. részidőszak vége, azaz 2021. március 16. 23.59.59. után határozatlan időre felfüggesztésre kerül.  A termék regisztrációra 2021. március 16. 23.59.59. időpontig van lehetőség. További részletes tájékoztatást a nyereményjáték lehetséges folytatásáról a későbbiekben tudunk adni. Köszönjük a megértésüket!